Bộ máy tổ chức

21/04/2020

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ban Giám hiệu

Các khoa phòng

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng
 • Phóng Thanh tra – Pháp chế
 • Phòng Quản lý học sinh – sinh viên
 • Phòng Tài chính kế toán
  • Khoa Khoa học cơ bản: gồm có 04 bộ môn
  • Bộ môn Toán – Tin – Ngoại ngữ
  • Bộ môn Hóa Sinh
  • Bộ môn Lý – Lý sinh
  • Bộ môn Mác Lê Nin – Giáo dục quốc phòng – Thể dục thể thao
 • Khoa Y học cơ sở: gồm có 05 bộ môn
  • Bộ môn Y tế công cộng
  • Bộ môn Giải phẫu sinh lý
  • Bộ môn Giải phẫu bệnh – Sinh lý bệnh
  • Bộ môn Vi Ký sinh
 • Khoa Điều dưỡng: gồm có 08 bộ môn
  • Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
  • Bộ môn Quản lý điều dưỡng
  • Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Bộ môn Điều dưỡng Nội
  • Bộ môn Điều dưỡng Ngoại
  • Bộ môn Điều dưỡng Nhi
  • Bộ môn Điều dưỡng Sản – phụ khoa
  • Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm
  • Bộ môn Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa
  • Bộ môn Y học cổ truyền
 • Khoa Dược: gồm có 04 bộ môn
  • Bộ môn Công nghệ dược phẩm
  • Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng
  • Bộ môn Tổ chức quản lý dược
  • Bộ môn Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền

Mời bạn đánh giá bài viết

Kết quả đánh giá 5 / 5. Tổng lượt đánh giá 1