BCH Đoàn tổ chức chương trình Thiện Nguyện “Ấm Áp Tình Thương” năm 2019

    16-03-2020Từ 3/12/2019 – 15/12/2019, BCH Đoàn Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội kết hợp với huyện đoàn Bắc Quang, Hà Giang phát động hoạt động tình nguyện ủng hộ các em nhỏ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Được biết [...]

    Đề án tuyển sinh 2019 cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

    04-01-2020Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 868/QĐ-LĐTBXH ngày 14/6/2017 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp chứng nhận cho phép đào tạo trình độ Cao đẳng . Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh [...]

    Tuyển sinh liên thông – văn bằng 2 cao đẳng Dược, Điều Dưỡng 2019

    04-01-2020NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC HỌC VIÊN CÓ NIỀM ĐAM MÊ VỚI NGÀNH Y DƯỢC PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. NĂM 2019, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG [...]